www.pzv.sk


Podnik živočíšnej výroby a.s.

Topoľčianska cesta 321, Žabokreky nad Nitrou

IČO:  00 205 931Ukončené VO:"MODERNIZÁCIA FARMY VÝKRMU BROJLEROVÝCH KURČIAT,  RYBANY"©2015  Podnik živočíšnej výroby a.s.